Hoe werkt Fjodor

 

Overeenkomstig de drieledigheid van geesteswetenschap, objectieve kunst en morele techniek, waarachter de drie mogelijkheden schuilen tot de ontwikkeling van helderziendheid, helder voelendheid en herder willen, is het ook voor ieder mogelijk zich op een verschillende manier met Fjodor te verbinden.

 

Wanneer je je de inzichten binnen Fjodor eigen wil maken, zijn er publicaties, voordrachten en cursussen die voor iedereen toegankelijk zijn. Je koopt een boek, bezoekt een cursus of voordracht en gaat zijns weegs. Ook kun je een online opleiding aankopen en volgen.

 

Wanneer je je intensiever met de kunstzinnig-fenomenologische werk- en onderzoeksmethoden gaat verdiepen, langer lopende cursussen volgt of ook aan projecten deel neemt, zoals landschapsgenezing, geef je innerlijk te kennen dat je verder witl komen in de ontwikkeling waar de objectieve kunst voor staat; het scheppende wezen in jouzelf ontdekken en ontwikkelen, samen met anderen,  en er ook iets mee gaan doen in de wereld.

Indien je je zo meer met Fjodor verbindt, wordt het op prijs gesteld wanneer je regelmatig doneert aan de stichting. De cursusgelden worden zo laag mogelijk gehouden, en op deze wijze steun je ook de andere projecten binnen de stichting. Je ontvangt dan de nieuwsbrief met alle activiteiten en de verslagen van de bezigheden. Je bent een donateur voor minimaal € 50, – per jaar.

Wanneer je de scholingsmethoden en teksten ter harte neemt, welke elk zijn geënt op de zevenledigheid binnen de mens en binnen organisaties (het sociale organisme), kun je je aansluiten bij de Vereniging De Fjodor Gemeenschap, hetzij door lidmaatschap, hetzij door al of niet regelmatige donaties, die deze zevenledigheid in daad in de samenleving tracht te verwezenlijken, daar waar initiatieven worden ontplooid. Je zet je met je ziel en ook je wil in. Naar binnen toe ontstaat er hierdoor een stuk bescherming van de scholing en zijn inhouden (een soort klasse-afscherming). De trainingen zijn dan gereduceerd (met 20 % korting) te volgen, en de maandelijkse bijeenkomsten (op een avond) waarin de scholingsteksten, muziek en beweging centraal staan, kunnen dan gratis worden bezocht. Tevens ontvang je hulp en adviezen bij je verdere innerlijke stappen (op afspraak) van de werkbegeleiders.