De Widar Gemeenschap

Volgende bijeenkomst van de Widar Gemeenschap

Tijd: Woensdagavond 1 februari, voor Maria Lichtmis, van 20 – 22.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Plaats: Centrum Sensibel, Johan Jongkindrade 285c, Capelle aan den IJssel, naast NS station Capelle-Schollevaar, nabij de A20 met voldoende vrije parkeerplaatsen.

Programma:

We beleven het naar buiten brengen van de impuls die we met Kerst hebben gekregen, en die in de aarde verrijkt is met ons innerlijke werk gedurende de tijd van Vrouw Holle.

We doen de volgende gezamenlijke afstemmingen:

-We beleven zingend de stemming van het moment

-We bespreken de inhouden van Maria Lichtmis en het Keltische Imbolc feest

-We ervaren vanuit de organen het offer dat we dienen te brengen om onze kerstimpuls van de aardse gebondenheid te bevrijden

-We beleven de innerlijk groeiende plant in ons vanuit de verbinding met de elementwezens, en de chakra’s als openende bloemen

-We zingen improviserend het sterrenbeeld Dolfijn in verband met de warmtekracht van compassie

-We bespreken het beleefde na

-Na afloop vragen we elkaar wat ons beweegt en bezig houdt

Plaats: Centrum Sensibel, Johan Jongkindrade 285c, 2988 CC Capelle aan den IJssel. Vrij parkeren en naast treinstation Capelle-Schollevaer
Entree: Vrijwillige bijdrage

We ontmoeten elkaar hierbij op een positieve wijze, stemmen ons enerzijds af op ons hogere ik, werkzaam op deze dag, en verbinden ons met Moeder Aarde en haar wezens enerzijds, met de engelen van de sterren anderzijds, en vooral ook met onszelf en elkaar. We wisselen uit wat ons beweegt. Een inhoudelijk gedeelte stemt je af op het geestelijke aspect van het jaar, in dit geval de Maria Lichtmis, rond welke tijd je kunt ervaren dat je kerstimpuls gedurende de afgelopen Vrouw Holle tijd innerlijk heeft kunnen broeden en rijpen, zodat je deze nu voorzichtig naar buiten kunt brengen. En we sluiten af met nabespreken en ontmoeten.

Meld je ajb van tevoren aan in verband met een beperkt aantal plaatsen: via widargemeenschap@protonmail.com of bel 06-40228769.

NB.: Onze naam is veranderd in Widar Gemeenschap, voorheen de Fjodor Gemeenschap. Dit aangezien we voelden dat deze naam en dat waar het voor staat, beter bij ons klopt. Je leest er hieronder meer over:

Wg Logo

Lees ook onze nieuwsbrief van de Widar Gemeenschap gedurende de winter

Over de Widar Gemeenschap in oprichting

Een kerkgenootschap – dat is toch oud?

Jazeker, en daarom hebben we ook sterk aan deze vorm getwijfeld. De voordelen echter zijn:

-we willen graag bijeenkomen met meerdere mensen om het her-verbinden met medemens, kosmos en aarde te vieren; religie in de ware zin des woords

-we kunnen elkaar ontmoeten en meer of minder uitwisselen wat we ervaren op alle gebieden van het leven, zoals ook op spiritueel gebied, ongeacht ieders afkomst en religieuze overtuiging, zolang dat de ontwikkeling van mens en aarde op een positieve wijze dient

-we ontwikkelen rituelen om zowel de hemel als de aarde en al haar bewoners te eren en dienen. Belangrijk daarbij is Moeder Aarde en de ontwikkeling van onszelf en de aarde door het aards-fysieke heen

-we bieden een omhulling en basis voor de Widarr Dome, het mensheidsgebouw waarin al onze ontwikkelingsmogelijkheden zijn weergegeven in de ruimtes en vormen

Toen we deze gemeenschap ter sprake brachten, bleek er van verschillende kanten animo voor te zijn. Wat ons stimuleerde om er nu ook concreet mee aan de slag te gaan. 

Hoe?

We werken met de methoden van de astrosofie, die nieuwe sterrenwijsheid, die hemel en aarde door ons heen verbindt. Daardoor kunnen we ook gerichte muziek maken door onszelf heen om ons met de kosmos enerzijds, de aarde en haar wezens anderzijds te kunnen verbinden. Dit gebeurt door de juiste afstemming. Dit vormt de basis voor onze handelswijze in bijvoorbeeld de heling van mens en aarde, en ook bijeenkomsten.

We volgen bij onze bijeenkomsten de religieuze gang van het jaar, zoals dat in verschillende culturen maar vooral de westers-Christelijke heeft vorm gekregen. We willen minimaal een keer per maand bijeenkomen. Voor speciale gelegenheden, kosmisch-aardse gebeurtenissen en jaarfeesten houden we extra bijeenkomsten die op maat worden ingevuld. Zie hieronder een uitgebreider artikel over de verschillende gebeurtenissen binnen het religieuze jaar, vanuit onze Keltisch-Germaans-Christelijke achtergronden:

Lees onze Widar Gemeenschap nieuwsbrief van november

Hoe ziet een bijeenkomst eruit?

1 Welkomstmuziek met afstemming

2 Verbinden met Moeder Aarde en het shamballa door haar sluiers van tegenwerkingen heen

3 Zingen van de stemming van het moment, begeleid met de muziek op de lier van de planeten

4 Verbinden met een sterrenbeeld engel door de orgaan/planeetsferen heen

5 Uitwisseling van hoe iedereen erbij zit, wat je heeft bewogen de afgelopen tijd (in kleinere groepen als het een te grote groep is)

6 Inhoudelijk deel, afhankelijk van het jaargetijde en in relatie tot de religieuze feesten

7 Muzikale afsluiting en napraten

*Deze afstemmingen variëren in overeenstemming met de viering binnen het religieuze jaar. Maar het boven beschreven verloop geeft je wel een aanduiding van zo’n bijeenkomst.

Geplande bijeenkomsten:

Woensdagavond 1 februari Maria Lichtmis

Woensdagavond 22 februari i.v.m. Aswoensdag en vastentijd

Zondagavond 2 april Palmpasen; voorbereiding lijdensweek en Pasen

Donderdagavond 16 mei voor Hemelvaartsdag

Zondagavond 28 mei Pinksteren

Maandagmiddag 24 juli Sint Jan

Maandagavond 25 september: Michaelsdag