De Fjodor Gemeenschap

Vierde bijeenkomst van de Fjodor Gemeenschap, kerkgenootschap in oprichting

Tijd: Woensdagavond 2 februari, voor Maria Lichtmis van 20 – 22.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur
Plaats: 
Aart van der Leeuwlaan 12, Delft.
Entree: Vrijwillige bijdrage

We ontmoeten elkaar hierbij op een positieve wijze, stemmen ons enerzijds af ons hogere ik, werkzaam op deze dag, en verbinden ons met Moeder Aarde en haar wezens enerzijds, met de engelen van de sterren anderzijds, en vooral ook met onszelf en elkaar. We wisselen uit wat ons beweegt. Een inhoudelijk gedeelte stemt je af op het geestelijke aspect van het jaar, in dit geval Maria Lichtmis, het vrijmaken van het Jezuskind, en het Keltische feest Imbolc, de vruchtbaarheid van de aarde en de terugkeer naar het licht markerend En we sluiten af met een stuk muziek.

Meld je ajb van tevoren aan in verband met een beperkt aantal plaatsen, via [email protected] of bel 06-40228769.

Fg Logo 4

Lees onze 2e nieuwsbrief van de Fjodor Gemeenschap

Over de Fjodor Gemeenschap in oprichting

Een kerkgenootschap – dat is toch oud?

Jazeker, en daarom hebben we ook sterk aan deze vorm getwijfeld. De voordelen echter zijn:

-we willen graag bijeenkomen met meerdere mensen om het her-verbinden met medemens, kosmos en aarde te vieren; religie in de ware zin des woords

-we kunnen elkaar ontmoeten en meer of minder uitwisselen wat we ervaren op alle gebieden van het leven, zoals ook op spiritueel gebied, ongeacht ieders afkomst en religieuze overtuiging, zolang dat de ontwikkeling van mens en aarde op een positieve wijze dient

-we ontwikkelen rituelen om zowel de hemel als de aarde en al haar bewoners te eren en dienen. Belangrijk daarbij is Moeder Aarde en de ontwikkeling van onszelf en de aarde door het aards-fysieke heen

-we bieden een omhulling en basis voor de Fjodor Dome, het mensheidsgebouw waarin al onze ontwikkelingsmogelijkheden zijn weergegeven in de ruimtes en vormen

Toen we deze gemeenschap ter sprake brachten, bleek er van verschillende kanten animo voor te zijn. Wat ons stimuleerde om er nu ook concreet mee aan de slag te gaan. 

Hoe?

We werken met de methoden van de astrosofie, die nieuwe sterrenwijsheid, die hemel en aarde door ons heen verbindt. Daardoor kunnen we ook gerichte muziek maken door onszelf heen om ons met de kosmos enerzijds, de aarde en haar wezens anderzijds te kunnen verbinden. Dit gebeurt door de juiste afstemming. Dit vormt de basis voor onze handelswijze in bijvoorbeeld de heling van mens en aarde, en ook bijeenkomsten.

We volgen bij onze bijeenkomsten de religieuze gang van het jaar, zoals dat in verschillende culturen maar vooral de westers-Christelijke heeft vorm gekregen. We willen minimaal een keer per maand bijeenkomen. Voor speciale gelegenheden, kosmisch-aardse gebeurtenissen en jaarfeesten houden we extra bijeenkomsten die op maat worden ingevuld. Zie hieronder een uitgebreider artikel over de verschillende gebeurtenissen binnen het religieuze jaar, vanuit onze Keltisch-Germaans-Christelijke achtergronden:

Hoe ziet een bijeenkomst eruit?

1 Welkomstmuziek met afstemming

2 Verbinden met Moeder Aarde en het shamballa door haar sluiers van tegenwerkingen heen

3 Zingen van de stemming van het moment, begeleid met de muziek op de lier van de planeten

4 Verbinden met een sterrenbeeld engel door de orgaan/planeetsferen heen

5 Uitwisseling van hoe iedereen erbij zit, wat je heeft bewogen de afgelopen tijd (in kleinere groepen als het een te grote groep is)

6 Inhoudelijk deel, afhankelijk van het jaargetijde en in relatie tot de religieuze feesten

7 Muzikale afsluiting en napraten

*Deze afstemmingen variëren in overeenstemming met de viering binnen het religieuze jaar. Maar het boven beschreven verloop geeft je wel een aanduiding van zo’n bijeenkomst.

Geplande bijeenkomsten:

Woensdagavond 2 februari Maria Lichtmis

Woensdagavond 2 maart Aswoensdag

Zondagavond 10 april Palmzondag, voorbereiding Paasweek

Woensdagavond 25 mei ivm Hemelvaartsdag

Vrijdagavond 3 juni voorbereiding Pinksteren

Vrijdagavond 24 juni Sint Jan