Houtatelier voor muziekinstrumenten

Lieren, gitaren en violen naar de klanken van de dierenriem

Klik hier voor een videopresentatie van de instrumenten

De snaarinstrumenten van Rune hebben elk een specifieke vorm, afkomstig van een sterrenbeeld van de dierenriem, waardoor zij ieder voor zich op een eigen wijze klinken. Deze vormen zijn ontwikkeld na jaren van experimenteren met klank en vorm. Zij vormen een onderdeel van zoektocht naar de klanken en ritmen die vanuit de kosmos, dus de sterren, zon, maan en planeten, tot ons komen.

Deze instrumenten worden gebruikt om de persoonlijke afstemming op de kosmos te versterken; samen met klankhoroscopie worden zij voor bewustwording en therapie aangewend. Daardoor werken zij sterk verbindend.

Ook zijn de instrumenten uitermate geschikt om aan te wenden bij huis- en landschapsgenezing, ook weer samen met klankhoroscopie. De natuurwezens reageren er sterk positief op. Landschapsengelen worden weer zuiver op de kosmos afgestemd en aarden daardoor beter. Het landschap dat zij beheren, wordt weer energetisch doorstroomd.

Daarnaast kunnen zij bij muziekuitvoeringen en zangimprovisaties richtend worden gebruikt.

Een reden voor hun ontwikkeling is dat onze mondiale cultuur ernaar neigt om de invloeden van de kosmos af te dempen. Er is een net van satellieten om de aarde heen, en samen met zendmasten op aarde is er een sterk elektromagnetisch veld, dat ons van de werkingen van de kosmos afschermt. Veel van onze gedachten zijn op de materie gericht, zonder daar de geestelijke en zielsmatige werkingen doorheen te kunnen ervaren. Hierdoor kan de geestelijke wereld met zijn engelenscharen moeilijker op ons in werken en ons begeleiden.

Door muziek te maken die op de werkingen van de kosmos is afgestemd, de zogenaamde ‘harmonie der sferen’, kunnen we onszelf en ook de natuur er weer op afstemmen. Zang en klank van een bespeeld instrument werken veel dieper door dan elektromagnetische straling, en ook dan mechanisch voortgebrachte klanken. Met name de lier met zijn starre stemming kan ons goed helpen bij die afstemming, mits met gevoel en de juiste toonaarden bespeeld. De in de Rune Werkplaats ontwikkelde klankhoroscopie bewerkstelligt dit, en de instrumenten verfijnen de klanken.

Aan deze muziek- en instrumentbouw-richting, genaamd de astrofonie, is al meer dan 20 jaar onderzoek voorafgegaan door Nicolaas M. de Jong. Deze liep onder andere via Pythagoras, Kepler, astrologie, antroposofie en landschapsgenezing.

Er zijn lieren, violen en gitaren; de vorm van het instrument bepaalt sterk de klank. Zij zijn echter gewoon als de reguliere instrumenten te bespelen, volgens dezelfde toonverdeling. Daarnaast zijn zij esthetisch erg aantrekkelijk voor wie van organische kunst houdt.

 

De sterrenbeelden van de dierenriem vormen een stille taal van het oerbeeld van de mens zoals die eens is geschapen door de gedachten van de goden. De Rune lieren trachten dit sterrenschrift hoorbaar te maken door de vormgebaren van de sterrenbeelden als klankvormende principes te benaderen.

De dierenriemsterrenbeelden kunnen gelezen worden als de oervormen voor de menselijke ledematen; zij geven aanwijzingen over hoe de mens oorspronkelijk is uitgedacht. Uit deze oergedachten zijn de mensen ´samengezongen´ en stap voor stap verdicht tot de vormen van ons huidige fysieke lichaam. Dit is een proces geweest van afnemende klank, die afkomstig is van het oorspronkelijke kosmische Woord.

 

De Rune instrumenten zijn zo ver uitgevormd, dat er nu naar een grotere productielijn kan worden gestreefd. Hierbij dienen mensen te worden opgeleid, die zo de productie op zich kunnen nemen. Klik hier voor een voorlopige begroting.