Elementwezens

Alle verschijnselen in en om ons heen zijn doordrongen van en worden onderhouden door de natuurgeesten die leven in de vier elementen. Ze worden veelal de elementwezens genoemd. Zij verzorgen het leven in de vormen, de levensprocessen, de kleuren en gevoelens, en de warmteprocessen. In energetische landschappen zijn zij het die er het leven en ook de stemmingen bepalen. Wij werken veel met ze binnen onze landschap helingsprojecten. Vandaar dat we ze ook in onze culturele activiteiten betrekken, bij voorbeeld door speciaal muziek voor hen te ontwikkelen en dit ook voor hen te spelen. Het Lied van Wording, Verwording en Heling is hier een voorbeeld van: dat leert hen om ook om te gaan met de tegenwerkende krachten en wezens door die te onderkennen.

Elementwezens zijn de gedachten van verschillende engelen, die uitvoeren wat hun schepper heeft voorgesteld. Zo zijn zij in de elementen gebannen om die te onderhouden. Ook in ons dus is het goed om ons met hen te verbinden en samen te werken. We dienen de aarde samen te beheren.