Culturele impuls

Vanuit Fjodor, met name de sectie objectieve kunst, worden nieuwe initiatieven ontplooid op het gebied van participerende vormen van kunst, waarin het samen doen, ervaren en verdiepen centraal staan. Niet de schoonheid als ideaal, maar schoonheid door de waarheid, is een belangrijk motto. Door het subjectieve van de gevoelens heen met elkaar komen tot objectief beleenbare waarheden.

Binnen de Rune werkplaats zijn verschillende vormen van objectieve kunst ontwikkeld, elk met het oogmerk om die kosmisch-psychische samenhangen.
U vindt hierover:

* Muziek

* Muziek-theaterspelen

* Koorzang Via Natura

* Muziektheatergroep LaukaR Unja

* Beelden en klankbeelden